Immanuel Kants philosophisch-rechtliches Erbe zur Weiterentwicklung der Rechtswissenschaft

Immanuel Kants philosophisch-rechtliches Erbe zur Weiterentwicklung der Rechtswissenschaft


Иммануил Кантнинг фалсафий-ҳуқуқий мероси ва замонавий юриспруденция / А.Х.Саидов; таржимон М.Акбаров; Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази, Фридрих Эберт номидаги жамғарманинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. — тўлдирилган ва қайта ишланган 3-чи нашри. — Т.: Инсон хуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий маркази. 2012. — 320 бет.

Мазкур китобда И.Кантнинг фалсафий-ҳуқуқий меросига оид асосий қоидалар бугунги кун ғоялари билан боғлиқ ҳолда ёритиб берилган. Оламшумул глобаллашув шароитида халқаро тартиботнинг шаклланишида И.Кантнинг давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги таълимотининг аҳамияти, унинг давлат ва ҳуқуқ фалсафига доир асосий қарашлари баёни ҳамда халқаро ҳуқуқ ва дунёда абадий тинчликка эришиш йўллари тўғрисидаги энг муҳим ғояларига асосий эътибор қаратилган. Шунингдек, И.Кантнинг дунё ҳикматлари хазинасидан ўрин олган ҳикматона ғоялари, ҳаётий тамойиллари ҳамда фикр ва мулоҳазалари китобнинг алоҳида қисмида ўз ифодасини топган.

Ушбу китоб ҳуқуқшунослар, файласуфлар, сиёсатшунослар, тарихчилар, шунингдек фалсафа ва ҳуқуқ тарихи, халқаро сиёсат масалалари билан қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.


Back to the list