Иммануил Кант. Педагогика тўғрисида

Иммануил Кант. Педагогика тўғрисида


Иммануил Кант. Педагогика тўғрисида / П.Тешендорф (сўз боши), А.X.Саидов (кириш сўзи); Немис тилидан М.Акбаров таржимаси. - Тошкент: «Niso Poligraf», 2013. - 232 б.

Ушбу китоб улуғ немис мутафаккири Иммануил Кантнинг «Педагогика тўғрисида» номли асарининг ўзбек тилига килинган биринчи таржимасидир. Унда файласуфнинг тарбия вазифалари ва усулларига доир ўз карашлари баён этилган. «Педагогика тўғрисида» И.Кантнинг сўнгги асарларидан бири бўлиб, у 1803 йилда Кант шогирди Ф.Т. Ринк томонидан файласуфнинг ўз қўли билан битилган қайдлари ҳамда педагогика бўйича маърузаларига оид ёзувлари асосида нашрга тайёрланган. Асарга профессор А.Х.Саидов кириш сўзи ёзган, унда И.Кант педагогик илмий изланишларига қисқача характеристика берилади.

Китоб олий ўкув юртларида, халк таълими тизимида меҳнат қилаётган мутахассислар, шунингдек, ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясига бевосита ёки билвосита масъул бўлган кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.


Orqaga